Privacy Policy

Laatste update: 7-8-2019

ARTIKEL 1 – ALGEMEEN

PinkBudget, gevestigd te Savelsbos 70, 2124ES Hoofddorp, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 75363879; (hierna: “PinkBudget”)  respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen. 

We vragen je om de tijd te nemen om deze Privacy Policy goed door te lezen, samen met de Algemene Voorwaarden en andere voorwaarden, zoals de Acceptable Use Policy, die van toepassing kunnen zijn op onze dienstverlening.

Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteer je de volgende gebruiksvoorwaarden. Je accepteert het gebruik van cookies en andere tracking systems. Indien je dit gebruik wenst te weigeren kun je bij de Cookie melding klikken op cookie instellingen. 

De huidige op de website beschikbare versie van de Privacy Policy is de enige versie die van toepassing is zolang je de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

ARTIKEL 2 – TOEPASSING VAN DEZE PRIVACY POLICY

Deze Privacy Policy is van toepassing op al onze klanten (huidige, voormalige en toekomstige) en voor alle bezoekers van de PinkBudget website(s).

De Algemene Verordening Gegegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (“Algemene Verordening Gegevensbescherming”) en de wet van 8 december 1992 (“Privacywet”) en de bijbehorende uitvoeringsbesluiten, alsook enige toekomstige wijzigingen hiervan, regelen de bescherming van uw persoonsgegevens.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kun je terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.  

ARTIKEL 3 – VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS EN VERANTWOORDELIJKHEDEN  

Jouw gegevens worden verzameld door PinkBudget. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met jou en indien aan de orde voor het verwerken van jouw bestellingen. 

PinkBudget treedt op als verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van zijn klanten voor de doeleinden zoals beschreven in deze Privacy Policy.

ARTIKEL  4 – DOEL VAN DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

PinkBudget gebruikt uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens – voor een ander doel dan waar eerder toestemming voor is gegeven – dan vragen wij u hiervoor expliciet toestemming.

Met toestemming, indien vereist, verzamelt PinkBudget persoonsgegevens voor de volgende doelen:

UITVOERING

PinkBudget gebruikt persoonsgegevens hoofdzakelijk voor het onderhouden van contact omtrent vernieuwde inhoud op de website, omtrent bestellingen, hetzij voor verwerken van bestellingen zoals gedaan in onze webwinkel.

VERZENDING EN LOGISTIEK

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze verantwoording om uw pakket bij te laten bezorgen. Wij maken gebruik van PostNL voor de bezorging. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen voor het uitvoeren van de bezorging. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

COMMERCIËLE AANBIEDINGEN

Je kunt commerciële aanbiedingen krijgen van PinkBudget. Je kan je voor dit soort berichten uiteraard afmelden, stuur een mail naar het volgende adres: info@pinkbudget.nl en wij zullen dit zo snel mogelijk verwerken.


WETTELIJKE VERPLICHTINGEN

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen. 

Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.

ARTIKEL 5 – JOUW RECHTEN MET BETREKKING TOT JE GEGEVENS

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@pinkbudget.nl. 

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop jij jouw handtekening hebt gezet en onder vermelding van het adres waarop er met jou contact kan worden opgenomen. Uiterlijk binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijg je antwoord op jouw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

ARTIKEL 6 – BEWAARTERMIJN GEGEVENS

De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald voor het relevante doel. Dit houd in dat de bewaartermijn per doel kan verschillen. Denk hierbij aan de verplichting om facturatiegegevens 7 jaar bij te houden.

ARTIKEL 7 – COOKIES 

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van jouw computer. Een cookie bevat gegevens zodat je bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op jou in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken. Wanneer je onze website bezoekt, verschijnt er een pop-up links onderin waarmee we je informeren over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van onze website accepteer je het gebruik ervan. Jouw toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden. 

Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:

  • Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie. 
  • Geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt. 
  • Tracking cookies: zoals advertentiecookies die zijn bedoeld voor het tonen van relevante advertenties. Uit de informatie over bezochte websites kunnen persoonlijke interesses worden afgeleid. Daarmee kunnen organisaties hun websitebezoekers bijvoorbeeld gerichte advertenties tonen. Tracking cookies maken het mogelijk om profielen van mensen op te stellen en hen anders te behandelen. Met tracking cookies worden doorgaans persoonsgegevens verwerkt.  

Meer specifiek gebruiken wij de volgende cookies:

  • Facebook (tracking cookie)

Wanneer je onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op jouw apparatuur worden geïnstalleerd. 

Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen wij je uit om de volgende link te raadplegen:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq

ARTIKEL 8 – TOEPASSELIJK RECHT

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is. 

ARTIKEL 9 – CONTACTGEGEVENS

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kun je terecht bij: Lianne van Looij, info@pinkbudget.nl